Sticker EDET

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΚΕΦΙΑΠ

kefiap2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ:   «Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων του ιατρικού και λοιπού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης».

 

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

     Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις της παρ. 4 εδ. δ΄ και ε΄ του  άρθρου 7 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως η παρ. 4 είχε τροποποιηθεί με την παρ. 6 άρθρου 50 Ν.3370/2005 (ΦΕΚ Α΄ 176/2005) και αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 8 παρ.1 Ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α΄ 129/2010).

2. Τη με αριθμό ΔΥ 1δ/οικ.35509/2007 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 421/2007) «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας».

3.  Το υπ’ αριθ. πρωτ. 52086/06-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας .

4. Το γεγονός ότι η θητεία των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου λήγει την 29η Αυγούστου 2018.

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 1.   Τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των δυο (2) αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και ειδικότερα ενός (1) εκπροσώπου των ιατρών, καθώς και ενός (1) εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) του Νοσοκομείου. Οι αιρετοί εκπρόσωποι εκλέγονται μαζί με τον αναπληρωτή τους, από και μεταξύ των ιατρών Ε.Σ.Υ. και των ειδικευόμενων ιατρών και του λοιπού προσωπικού όλων των κλάδων αντιστοίχως, οι οποίοι υπηρετούν στο Νοσοκομείο με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

2.    Οι εκλογέςθα διεξαχθούν την 27η Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική και θα διεξαχθεί κατά τις ώρες από 07.00΄π.μ. έως και 15.00΄μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.  

3.      Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν:

3.1 Για την εκλογή εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή των ιατρών στο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης όλοι οι ιατροί Ε.Σ.Υ. και όλοι οι ειδικευόμενοι που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.

3.2 Για την εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή του λοιπού πλην των ιατρών προσωπικού όλοι οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων (πλην ιατρών) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 

4.        Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές:

4.1 Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι  εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία όπου ανήκουν οργανικά.

4.2  Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.

4.3  Όσοι έχουν προσληφθεί προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν.

 

5.        Εκλογικοί κατάλογοι - Ενστάσεις.   Αύριο, 26η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος οι ονομαστικές καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Ενστάσεις που αφορούν σε παράλειψη εγγραφής στις καταστάσεις των εκλογέων ή στη διαγραφή εργαζομένων από αυτές, καθώς και στους υποψήφιους για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής υποβάλλονται εγγράφως έως την 2α Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30΄μμ., ώρα έναρξης εκλογής των Εφορευτικών Επιτροπών.

 

6.    Υποβολή υποψηφιότητας. Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση των εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπροσώπου των εργαζομένων ή μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον Διοικητή του Νοσοκομείου μέχρι και την 2α Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30΄μμ.

          Για την εκλογή ως εκπροσώπου των εργαζομένων επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

 ΚΑΛΟΥΜΕ

 Για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου ιατρών:

Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 2α Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄ μμ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας των εγγεγραμμένων στους πίνακες εκλογέων η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 6 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ μμ.  στον ίδιο χώρο.

Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία η ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής θα γίνει με δημόσια κλήρωση στις 7 Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄πμ. στο γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού:

Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 2α Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30΄ μμ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας των εγγεγραμμένων στους πίνακες εκλογέων η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 6 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30΄ μμ.  στον ίδιο χώρο.

Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία η ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής θα γίνει με δημόσια κλήρωση στις 7 Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄πμ. στο γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου.

                                                                     

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

                                                                       

ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ