Sticker EDET

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΚΕΦΙΑΠ

kefiap2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

Xartis LOGO NOSOK S

    

«Οδηγίες προς ασθενείς και συνοδούς ασθενών που προσέρχονται στο Γ.Ν. Ξάνθης».

Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Π.οικ. 53950/2021(ΦΕΚ 4054/Β΄/04-09-2021)

         2. Η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Π.οικ. 58531/2021 (ΦΕΚ 441/Β΄/25-09-2021)

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, σας ενημερώνουμε ότι τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού στους προσερχόμενους ασθενείς και τους συνοδούς, εντός των χώρων του Νοσοκομείου μας, αυστηροποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής:

 

Περισσότερα...

LOGO NOSOK S

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022»

 

Το Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα δέχεται τις αιτήσεις – δικαιολογητικά των υποψηφίων καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου

(1/9/2021 έως 10/9/2021) από 8:00πμ-14:00μμ καθημερινά.

Περισσότερα...

 LOGO NOSOK S

    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

 

Προκηρύσσουμε την πλήρωση εννέα (9) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ως ακολούθως:

 

Αναισθησιολογίας, Επιμελητή Α' 1 θέση

Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής (για τη ΜΕΘ), Επιμελητή Α' 1 θέση

Νεφρολογίας, Επιμελητή Β' 1 θέση

Εσωτερικής Παθολογίας, Επιμελητή Α' 2 θέσεις

Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Επιμελητή Α' 1 θέση

Ορθοπεδικής και Τραυματιολογίας, Διευθυντή 1 θέση

Ακτινολογίας, Επιμελητή Β' 1 θέση

Ψυχιατρικής, Διευθυντή 1 θέση

 

Ακολουθεί η πρόσκληση και οι σχετικές διατάξεις

 

 LOGO NOSOK S

   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Απόφαση

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

 

Ο Διοικητής
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/04.04.2005 τευχ. Α΄), «Εθνικό Σύστημα Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 66156/18.9.2019 Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίσθηκε Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Τσαλικάκης Δημήτριος, (ΦΕΚ 761/19.9.2019, τευχ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
3. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 51358 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3437/τ.Β/14.8.2020) «Επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» άρθρο μόνο:
«Όλοι οι εργαζόμενοι μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια. Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των προσώπων αυτών υποχρεούνται να διενεργούν έλεγχο περί της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης, πριν υποδεχθούν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου στους χώρους ευθύνης τους»
4. Τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν στη Χώρα, που καθιστά αναγκαία την ελεγχόμενη επιστροφή εργαζομένων
Tαχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 16
Tαχ. Κώδικας : 546 23 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Γκιρτζιμάνη Χρ.
Τηλέφωνο : 2313 327. 876
Fax : 2313 327. 845
e-mail : girtzimani@4ype.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Θεσσαλονίκη, 17/8/2020
Αρ. Πρωτ. 34107
σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοίού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Toν ορισμό των κάτωθι Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων (PCR) για COVID-19 των εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια, κατόπιν ραντεβού:
(1) ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
(2) ΓΝΘ Ιπποκράτειο
(3) ΓΝΘ Άγιος Παύλος
(4) ΓΝ Σερρών
(5) ΓΝ Χαλκιδικής
(6) ΓΝ Κιλκίς
(7) ΓΝ – ΚΥ Γουμένισσας
(8) ΓΝ Καβάλας
(9) ΓΝ Δράμας
(10) ΓΝ Ξάνθης
(11) ΓΝ Κομοτηνής
(12) ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
(13) ΓΝ Διδυμοτείχου
Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης και αποστέλλεται σε όλες τις δομές υγείας αρμοδιότητάς της.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ