ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

                     ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Sticker EDETwww.esaea.gr

Ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία η οποία εκπροσωπεί τα Άτομα με Αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

www.equal-greece.gr

Ιστοσελίδα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal στην Ελλάδα

www.disabled.gr

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ: Μη Κερδοσκοπική Υποστηρικτική Εταιρεία

www.amea.gov.gr

Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης - Δικτυακή πύλη για ΑμεΑ

www.eiaa.gr

Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων

www.posgamea.gr

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία

www.autismgreece.gr

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

www.omke.gr

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος

www.pst.gr

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών

www.pepsaee.gr

Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

www.eufami.org

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών Ατόμων με Ψυχική Ασθένεια

www.eeeyt.gr

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

www.vimatizo.gr

Ιστοσελίδα για ΑμεΑ με πλούσιο περιεχόμενο και συνεχή ενημέρωση

ligery.pblogs.gr

Ιστολόγιο για θέματα αναπηρίας με πλούσια και τακτική ενημέρωση και με σύνδεση με αντίστοιχου περιεχομένου Blogs

www.chiourea.gr

Δικτυακός τόπος με υλικό για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών κυρίως της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής και ειδικής και ατόμων με Προβλήματα Όρασης.

www.santel.lu/HANDITEL.home.html

Μέσα από τις σελίδες αυτές μπορεί κανείς να πληροφορηθεί τα χαρακτηριστικά διαφόρων παθήσεων και συνδρόμων.

www.rnib.org.uk

Ιστοσελίδα με χρήσιμες πληροφορίες και εφαρμογές για τα άτομα με προβλήματα όρασης από το Royal National Institute for the Blind.

www.trace.wisc.edu

Δίνει οδηγίες για τη χρήση της τεχνολογίας με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες σε διαφόρους τομείς.

www.fte.org.gr

Φάρος Τυφλών Ελλάδος