ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

                     ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Sticker EDETΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

Το Κέντρο διοικείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.
Υπεύθυνη για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργάς του Κέντρου ανέλαβε από τις 30/9/2020 η ιατρός Δρ. Αγοράστη Αθανασία, Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., με αναπληρωτή της τον ιατρό κ. Κυργιαλάνη Απόστολο, Νεφρολόγο, Διευθυντή Ε.Σ.Υ.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Χασαποπούλου Ελένη – ΠΕ Ψυχολογίας
Παπαδοπούλου Κυριακή – ΤΕ Εργοθεραπείας
Καραλανίδου Βασιλική – ΤΕ Λογοθεραπείας
Στεφανίδης Κωνσταντίνος – ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Τσαρακτσίδου Μαρία – ΤΕ Επισκεπτριών
Μιτσικάρης Αλέξανδρος – ΤΕ Νοσηλευτικής